Λίστα από languages για προϊόντα πωλούμενα ανά σημείο πώλησης: Γερμανία - Κύπρος

Χωρα: Κύπρος - Δείτε τη λίστα αντίστοιχων προϊόντων από όλο τον κόσμο

21 languages:

ΓλώσσαΠροιοντα*
en:multilingual 7*
Γαλλική γλώσσα 6
Αγγλική γλώσσα 6
Γερμανική γλώσσα 5
Ισπανική γλώσσα 4
Νορβηγική γλώσσα 3
Φινλανδική γλώσσα 3
Πορτογαλική γλώσσα 3
Ιταλική γλώσσα 3
Ολλανδική γλώσσα 3
Δανική γλώσσα 3
Ελληνικά 3
en:3 3*
Σουηδική γλώσσα 3
Ρωσική γλώσσα 2
en:13 2*
en:11 1*
Τουρκική γλώσσα 1
en:2 1*
en:1 1*
Βουλγαρική γλώσσα 1