Λίστα από καταστασεις για προϊόντα πωλούμενα ανά σημείο πώλησης: Γερμανία - Κύπρος

Χωρα: Κύπρος - Δείτε τη λίστα αντίστοιχων προϊόντων από όλο τον κόσμο

32 καταστασεις:

ΚαταστασηΠροιοντα*
Το όνομα του προϊόντος συμπληρώθηκε 8
Η ποσότητα συμπληρώθηκε 8
Οι μάρκες συμπληρώθηκαν 8
Οι φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν 8
Οι φωτογραφίες συμπληρώθηκαν 7
Να συμπληρωθεί 7
Τα διατροφικά στοιχεία συμπληρώθηκαν 7
Τα συσταστικά συμπληρώθηκαν 6
en:Front photo selected 6
Η συσκευασία συμπληρώθηκε 6
Να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά 6
Να συμπληρωθεί ο κωδικός συσκευασίας 6
en:Origins to be completed 5
Να συμπληρωθεί η ημερομηνία λήξης 5
Να επικυρωθούν οι φωτογραφίες 5
en:Nutrition photo selected 4
en:Packaging photo to be selected 4
en:Ingredients photo selected 4
Η ημερομηνία λήξης συμπληρώθηκε 3
Οι φωτογραφίες επικυρώθηκαν 3
Να συμπληρωθεί η συσκευασία 2
Ο κωδικός συσκευασίας συμπληρώθηκε 2
en:Nutrition photo to be selected 2
Να συμπληρωθούν τα συστατικά 2
Τα χαρακτηριστικά συμπληρώθηκαν 2
en:Ingredients photo to be selected 2
en:Packaging photo selected 2
Συμπληρώθηκε 1
Να ελεγχθεί 1
Να συμπληρωθούν τα διατροφικά στοιχεία 1
en:Origins completed 1
Να συμπληρωθούν οι κατηγορίες 1