Λίστα από - Κύπρος

Χωρα: Κύπρος - Δείτε τη λίστα αντίστοιχων προϊόντων από όλο τον κόσμο

23 :

Προιοντα*
en:ecoscore-not-computed 256*
en:Nutriscore-not-computed 253
en:nutriscore-missing-category 229*
en:Nutriscore-computed 48
en:ecoscore-missing-data-warning 45*
en:ecoscore-computed 45*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 30
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 24
en:nutriscore-missing-nutrition-data 22*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 22
en:Nutrition-no-fiber 20
en:Nutrition-no-saturated-fat 20
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 19*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 18*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 18
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 4
en:ecoscore-not-applicable 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruit-juices 3*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 2*
en:nutriscore-not-applicable 2*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate 2
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetables-based-foods 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 1*