Λίστα από - Κύπρος

53 :

Προιοντα*
en:ecoscore-not-computed 13*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 12*
en:Nutrition-no-fiber 9
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 8*
en:Nutriscore-computed 8
en:Nutriscore-not-computed 7
en:nutriscore-missing-nutrition-data 6*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 6
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 6*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 6
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 6*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 5*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-proteins 5*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 5*
en:nutriscore-missing-category 5*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 5*
en:ecoscore-extended-data-computed 3*
en:ecoscore-extended-data-version-4 3*
en:main-countries-new-product 3*
en:ecoscore-computed 2*
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:ecoscore-not-applicable 2*
en:ecoscore-missing-data-origins 2*
en:ecoscore-missing-data-warning 2*
en:ecoscore-missing-data-packagings 2*
en:ecoscore-changed 2*
en:ecoscore-missing-data-labels 2*
en:main-countries-cy-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:ecoscore-grade-changed 1*
en:main-countries-ro-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 1*
en:main-countries-mk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-no-data-in-country-language 1*